• {{ result.title }}

Peg Perego Shop 100 Italyan retimi Bebek r nleri

murat 23-March-2019

1949 y l nda Giuseppe Perego taraf ndan kurulmu bir talyan firmas d r Kurulu undan itibaren bebek arabalar nda ve ta ma koltuklar nda o d nemde s kl kla kullan lan sac ve has r kuma yerine su ge irmeyen kuma kullanarak pazarda b y k bir devrim yaratm t r Zaman i erisinde pazardaki de i imleri iyi analiz ederek ve de i en ihtiya lar do ru bir ekilde n g rerek bebek bak m ve ak l modeller a s ndan d nya ap nda tan nan ve g venilen bir marka olmu tur...

Write your comment

Login need for leave comments

Comments

Related Post